Volume berekenen

Eenvoudig de volume berekenen

Volume berekenen

Op deze pagina kun je lezen wat het verschil tussen inhoud en volume is, vind je een voorbeeld van volume van een voorwerp en hoe volume te meten is.

Eerder heb je gezien hoe je de inhoud van iets kunt berekenen. Maar je kunt ook de volume van iets berekenen. Vaak gebruikt men inhoud en volume door elkaar. Eigenlijk betekent volume hoeveel ruimte een voorwerp inneemt en betekent inhoud hoeveel ergens in kan. Beide druk je uit in eenheden als dm3 en L (liter).

Pak sinaasappelsap en kartonnen doos

Een goede illustratie van het verschil tussen volume en inhoud is een pak sinaasappel. De inhoud van een pak sinaasappelsap kan zijn 150 cl oftewel 1,5 L. Dit geeft aan hoeveel sap erin past. Bij het volume tel je ook de verpakking mee. Voor het volume zou je dus de verpakking moeten meten.

Ook bij een kartonnen doos is de inhoud en de volume net wat anders. De inhoud is hoeveel in de doos past, uitgedrukt in bijvoorbeeld cm3 of m3. Volume is hoeveel ruimte de doos inneemt. Bij volume berekenen neem je ook de dikte van de doos mee in de berekening lengte maal breedte maal hoogte (l * b * h).

Volume meten onregelmatig voorwerp

Ook kun je het volume van iets meten zonder een formule te gebruiken. Dit is vooral bij voorwerpen met een onregelmatige vorm. De manier is om het voorwerp onder te dompelen in water in een maatcilinder en dan de begin- en eindstand af te meten. Het verschil van de begin- en eindstand is het volume van het voorwerp. Dit zal dan aangegeven zijn in milliliters of liters. Dit kun je omrekenen naar cm3, dm3 of m3. Het nadeel van deze methode is dat het voorwerp in de maatcilinder moet passen.

Nu weet je het verschil tussen inhoud en volume aan de hand van een voorbeeld en weet je hoe je volume moet berekenen. Ook heb je gezien hoe je met water het volume kunt bepalen van een onregelmatig voorwerp.